Aanvragen

Zeven Gouden Tips voor een succesvolle aanvraag.

 1. Neem eerst de criteria van het Samenfonds zorgvuldig door, zodat u een afweging kunt maken of uw initiatief in aanmerking komt voor financiële steun.
 2. Formuleer heldere doelstellingen: wat zou u met de steun van het Samenfonds willen bereiken? Motiveer waarom het Samenfonds juist úw project moet steunen.
 3. Wees creatief, innovatief en onderscheidend.
 4. Het Samenfonds vindt het heel belangrijk dat een vereniging, stichting of organisatie maatschappelijk relevant is. Het Samenfonds vraagt als dank voor de steun altijd een maatschappelijke tegenprestatie.
  • Voorbeeld 1: Als tegenprestatie organiseren wij een try-out van de voorstelling voor zonnebloemleden en hun vrijwilligers.
  • Voorbeeld 2: Als tegenprestatie stellen wij onze kennis ter beschikking aan andere organisaties die een aanvraag willen indienen.
  • Voorbeeld 3: als tegenprestatie werven wij maatjes ten behoeve van het maatjesproject in onze vereniging.
  • Voorbeeld 4. Als tegenprestatie helpen wij een aantal ouderen met hun voortuintje.
 5. Voor meer ideeën kijk dan op https://socialemarktplaats.puntwelzijn.nl/ hier vindt u allerlei vragen uit de maatschappij, waarop u uw tegenprestatie kunt baseren.
 6. Lever de juiste informatie aan en zorg voor een complete aanvraag (vul het aanvraagformulier in, met als bijlagen een projectplan én een begroting).
 7. Bent u niet zeker over uw aanvraag of heeft u vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Procedure in het kort

Als een aanvraag binnenkomt wordt deze eerst gecontroleerd op compleetheid en getoetst aan de hand van de criteria van het Samenfonds. Het maximale bedrag dat wordt toegekend is € 2.500. Is de aanvraag boven de € 750, dan wordt deze beoordeeld door de adviesraad, die bestaat uit circa 7 personen uit verschillende geledingen. U ontvangt altijd een bericht.

Tijdsduur van aanvraag tot toekenning of afwijzing

Voor aanvragen boven de € 750,- kunt u rekenen op een termijn van 12 weken. Het is mogelijk dat de adviesraad extra informatie vraagt om een goed advies te kunnen geven. Hierdoor kan het soms wat langer duren.

* Onze ervaring is dat een incomplete aanvraag veel vertraging oploopt. Dit is zowel voor de aanvrager als voor het Samenfonds geen prettige ervaring.
Daarom…dien een aanvraag compleet in door het aanvraagformulier in te vullen met daarbij als bijlage een projectplan met begroting.

Een toekenning

Als het Samenfonds positief is over uw aanvraag, ontvangt u hiervan een bericht. De Sponsorwinkel nodigt u dan uit om de cheque in ontvangst te nemen. De sponsorwinkel stelt het op prijs als u aan de toekenning bekendheid wil geven.
Ook vragen wij u een kort verslag en maximaal vijf ‘actiefoto’s’ van uw activiteit te mailen. Het verslag én de foto’s worden op onze website en Facebook geplaatst. Dit als verantwoording richting de Weerter gemeenschap.
Zelf maken wij een foto van de cheque-uitreiking en plaatsen deze op onze Facebookpagina én website.

Als de bijdrage € 750 of meer is, dan willen wij achteraf ook een financiële verantwoording ontvangen. Indien gelden niet (geheel) gebruikt worden voor het aangevraagde doel, dan vorderen wij (een deel van) de donatie terug.

Lees de exacte voorwaarden op de pagina criteria en voorwaarden.

Een afwijzing

Helaas worden niet alle aanvragen gehonoreerd. Aanvragen die niet aan de criteria voldoen worden afgewezen. Veelal betreffen dit aanvragen voor reguliere activiteiten en exploitatie of jubilea. Indien uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u hiervan een gemotiveerd bericht. Mochten wij u kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld een serviceclub, bedrijf of andere organisaties dan zullen wij dat niet nalaten. Het is onze missie om verbindingen te leggen.

Ondersteuning

Het Samenfonds weet dat het doen van een aanvraag geen gemakkelijke taak is. Daarom organiseren we periodiek een workshop over fondswerving.

U kunt ook een beroep doen op Sociale Marktplaats, het voormalige Servicepunt Vrijwilligers. Op de website https://socialemarktplaats.puntwelzijn.nl/  kunt u de contactgegevens vinden.

Tip: maak gebruik van het Format begroting en dekkingsplan en voeg dit toe aan uw aanvraag (uploaden in aanvraagformulier)

Daarnaast kunt u bij vragen of advies ook contact opnemen met de coördinator van het Samenfonds via sponsorwinkel.nl.