Het verstrekken van een eenmalige financiële bijdrage voor inwoners van de gemeente Weert die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente.