Aanschaf van middelen en/of organiseren activiteiten voor bewoners woon-zorgcentrum Hornehoof, die niet uit de formele zorggeldstromen kunnen worden bekostigd.
De organisatie die de activiteiten verzorgd bestaat volledig uit vrijwilligers zonder dat hier enige vorm van loon en/of vergoeding tegenover staat.